ISPL Live Score: Majhi Mumbai Vs Srinagar Ke Veer Score Update Ball by Ball

Srinagar Ke Veer: 103-7 (10)
Lokesh 27(18)
Askari 21(9)

Majhi Mumbai: 140-7 (10)
Yogesh 61(26)
Salman 148(5)

Refresh

Srinagar Ke Veer: 1, 1, 0, W, 1, 4 | 4, 1, 1, 1, 6, 0 | 6, 0, 1, 6, 0, 1, | wd, 1, 0, 1, 0, 1, 1 | 0, 1wd, 1wd, wd, wd, wd, wd, wd, nb, 1, nb, wd, wd, 1nb, wd, 0, 0, 1, 0 | 1, 0, 6, 0, 1, W | W, W, 1, wd, wd, 0, W, 1 | W, 0, 1, 4, 4, 1 | 1, 0, 1, 1, 6, 1 | wd, W, 0, 1, 2, 6, wd, 1

Majhi Mumbai: W, 1, 6, 1, 1, 6 | 6, 1, 1, 1, W, 1 | 1wd, 0, 1wd, 1, 1wd, 1wd, wd, 1, 1wd, 1, 1b, wd, 1 | 1, 1, W, 2, 1, 1 | 1, 0, wd, 1, 1wd, 1, 1wd, 0, 1wd, 1wd, 1 | 0, 1, 0, 4, 1, 0 | 6, 2, wd, 4, 1, 0, 1 | W, 6, W, 2, 6, 6 | 4, 6, 1, 1b, 1b, 0 | 6, 4, 6, W, 0, W


Match Live Updates

 • 9.5 – Ravi to Ahmad, SIX
 • 9.1 – Ravi to Dogra, OUT, Catch by Vijay
 • 8.5 – Vijay to Dogra, SIX
 • 7.5 – Salman to Ahmed, FOUR
 • 7.4 – Salman to Ahmed, FOUR
 • 7.1 – Salman to Ahmed, OUT
 • 6.2 – Bashrat to Bhushan, OUT
 • 6.1 – Bashrat to Lokesh, OUT, Catch by Ravi
 • 5.6 – Gogoi to Omkar, OUT, Catch by Penkar
 • 5.3 – Gogoi to Lokesh, SIX
 • 2.1 – Bashrat to Omkar, SIX
 • 1.5- Pawle to Lokesh, SIX
 • 1.1 – Pawle to Omkar, FOUR
 • Nadeem and Omkar are on the crease from Srinagar Ke Veer to start the match and Abhishek will bowl the first over from Majhi Mumbai.
 • 9.3 – Sotre to Yogesh, OUT
 • 9.2 – Sotre to Yogesh, FOUR
 • 9.1 – Sotre to Yogesh, SIX
 • 8.2 – Pritam to Yogesh, SIX
 • 8.1 – Pritam to Yogesh, FOUR
 • Majhi Mumbai Won the 50-50 Challenge so they will get 30 runs from this over.
 • 7.6 – Bhushan to Salman, SIX
 • 7.5 – Bhushan to Salman, SIX
 • 7.3 – Bhushan to Krushna, OUT, catch by Navneet
 • 7.2 – Bhushan to Krushna, SIX
 • 7.1 – Bhushan to Abhishek, OUT, catch by Omkar
 • 6.3 – Navneet to Yogesh, FOUR
 • 6.1 – Navneet to Yogesh, SIX
 • 5.5 – Aishwary to Yogesh, FOUR
 • 2.3 – Pritam to Ashraf, Out, Catch out
 • 1.5 – Navneet to Ayaz, Out, Catch by Omkar
 • 1.1 – Navneet to Yogesh, SIX
 • 0.6 – Rajesh to Ayaz, SIX
 • 0.3 – Rajesh to Ayaz, SIX
 • 0.1 – Rajesh to Ravi, OUT, Catch out
 • Ravi and Ayaz are on the crease from Majhi Mumbai to start the match and Rajesh Sorte will bowl the first over from Srinagar Ke Veer.

Majhi Mumbai Squad

Shreyas Indulkar, Ashraf Khan, Yogesh Penkar(c/wk), Ahmad Fayaz, Ravi Gupta, Abhishek Kumar Dalhor, Vijay Pawle, Syed Salman, Ajaz Qureshi, Akshay Patil, Raviraj Ahire, Basharat Wani, Krusha Pawar, Murali A, Deepak Kumar Limboo, Devid Gogoi

Srinagar Ke Veer Squad

Mohammed Nadeem, Vineet Todkar, Sumesh B, Lokesh, Deepak Dogra, Ahmed Askari, Omkar Desai(c/wk), Aishwary Surve, Pritam Bari, Rajesh Sorte, Bhushan Gole, Tanisk Naik, Kavinram Ramashbabu, Rohit Yadav, Navneet Parihar, Aditya Babbar

Srinagar Ke Veer Vs Majhi Mumbai Match Details

 • Event: ISPL 2024
 • Match: 1st Match
 • Teams: Srinagar Ke Veer Vs Majhi Mumbai
 • Date & Time: 6 March 2024 (7:00 PM IST), Wednesday
 • Venue: Dadoji Kondadev Stadium, Thane, Maharashtra