ISPL Live Score: Majhi Mumbai Vs Tiigers Of Kolkata Live Score Update Ball by Ball

Majhi Mumbai: 45-10 (8.2)
Ravi
Bani

Bowler: Shivam

Tiigers Of Kolkata: 71-6 (10)

Refresh

Majhi Mumbai: 1, 0, 4, 1, 1wd, 1, 0 | wd, 1, 4, 1, W, 1, 1 | W, 0, 0, 0, 0, 4 | 1, 4, W, 1, 1, 0 | 4, 1, 0, 1, 1, 0 | W, 0, 1, 0, W, 1 | 0, W, 0, 6, 0, 0 | 0, W, 1, W, 1, 0 | W, W

Tiigers Of Kolkata: wd, wd, wd, 0, 0, 1, 1, 0, 1 | 1, 4, 1, 1, 1, 6 | 0, 1, 1, 2, 0, W | 1, 1, 2, 0, 0, 0 | 0, 1, 1, W, 1, W | 0, 0, 1, 1, 1, 1 | 1, 4, 0, 0, W, 0 | 0, 1, 0, 6, 6nb, 1, 1 | 4, 0, 1, 1, 1, 0 | 1, 1, 6, 1, W, 1


Match Live Updates

 • 8.2 Shivam to Ravi OUT
 • 8.1- Shivam to Bani OUT
 • 7.4- Jonty to Krushna OUT
 • 7.2- Jonty to Dalhor OUT
 • 6.4-Mukhiya to Krushan SIX
 • 6.2-Mukhiya to Pawle OUT
 • 5.5- Shivam to Ashraf OUT
 • 5.1-Shivam to Penkar OUT
 • 4.1-Babbu to Penkar Four
 • 3.3- Bhavesh to Murali OUT
 • 3.2- Bhavesh to Murali Four
 • 2.6- Mundhe to Murali Four
 • 2.1 Mundhe to Raviraj OUT
 • 1.4-Babbu to Ajaz OUT
 • 1.2- Babbu to Raviraj Four
 • 0.3-Mundhe to Raviraj Four
 • 9.5- Pawle to Prathmesh OUT
 • 9.3- Pawle to bhavesh SIX
 • 8.1-Dalhor to Bhavesh Four
 • 7.4(nb)- Gogoi to Prathmesh SIX
 • 7.4- Gogoi to prathmesh SIX
 • 6.2 -Murali to Pradeep Four
 • 4.6- Bashrat to Fardeep OUT
 • 4.4- Bashrat to Mundhe OUT
 • 2.6- Ravi to Shaikh OUT
 • 1.6 – Dalhor to Fardeep SIX
 • 1.2- Dalhor to Shaikh Four

Tiigers Of Kolkata Squad

Jonty Sarkar, Rajat Mundhe, Fardeen Kazi, Pradeep Patil, Munna Shaikh, Prathamesh Pawar, Uzair Shaikh, R. Bala Chandran, Sagar Bhandary, Babbu Rana, Shivam Kamboj, Bhavesh Pawar, Pritpal Singh, Raju Mukhiya, Akhil Singh, Shivam Kumar

Majhi Mumbai Squad

Shreyas Indulkar, Ashraf Khan, Yogesh Penkar, Ahmad Fayaz, Ravi Gupta, Abhishek Kumar Dalhor, Vijay Pawle, Syed Salman, Ajaz Qureshi, Akshay Patil, Raviraj Ahire, Basharat Wani, Krusha Pawar, Murali A, Deepak Kumar Limboo, Devid Gogoi

Majhi Mumbai Vs Tiigers Of Kolkata Match Details

 • Event: ISPL 2024
 • Match: 5th Match
 • Teams: Majhi Mumbai and Tiigers Of Kolkata
 • Date & Time: 8 March 2024 (8:00 PM IST), Friday
 • Venue: Dadoji Kondadev Stadium, Thane, Maharashtra