Chennai Singams: 121-5 (10)
Sagar Ali 34(17)
Bablu Patil 23(8)

Tiigers Of Kolkata: 113-8 (10)
Prathamesh Pawar 42(22)
Jonty Sarkar 23(9)

Refresh

Tiigers Of Kolkata: 0, 4, 6, 4, 6, 1 | 0, W, wd, 1, 1, 0 | 1, 6, 4, 6, 6, 4b | wd, 1, 0, wd, W, 0, wd, 0, 0 | 1, 6, 0, 0, wd, 0, 0, | W, 6, W, 0, wd, W, wd, 1 | nb, 1, 0, 6, 9, 6, 6 | 0, 0, W, 2, 1, 1 | 0, 6, 0, 0, 0, 1 | 1, 1, wd, W, W, 1, 1

Chennai Singams: 1, 1, 0, 4, 6, 4 | wb, 1, 1, 1, w, 1, 1wd, nb, 2 | 6, 1, 0, 1, 0,1 | W, 1, 0, W, 1, 1 | 0, 6, wd, 6, 0, 0, 0 | 1, 1, 1, wb, 0, 0, 6 | wb, 4, w, 1, 6, 2, 1 | 1, 1, W, 4, 6, wd, 6 | 1, 1, wd, 2, 0, 1wd, 1nb, 1, 0 | 4, 1, 1, 0, 1, 6


Match Live Updates

 • 9.4 – Vishwanath to Babbu, OUT, Run out
 • 9.3 – Vishwanath to Prathmesh, OUT
 • 8.2 – Binjwa to Prathmesh, SIX
 • 7.3 – Vishwanath to Pradeep, OUT
 • 6.6 – Farman to Prathmesh, SIX
 • 6.5 – Farman to Prathmesh, SIX
 • 6.4 – Farman to Prathmesh, NINE
 • 6.3 – Farman to Prathmesh, SIX
 • Tiigers Of Kolkata lost the 50-50 over and also cut the 4 runs from total the made
 • 5.5 – Thavith to Mundhe, OUT
 • 5.3 – Thavith to Bhavesh, OUT
 • 5.2 – Thavith to Bhavesh, SIX
 • 5.1 – Thavith to Shaikh, OUT
 • 4.2 – Binjwa to Prathmesh, SIX
 • 3.3 – Thavith to Jonty, OUT
 • 2.5 – Rajdeep to Jonty, SIX
 • 2.4 – Rajdeep to Jonty, SIX
 • 2.3 – Rajdeep to Jonty, FOUR
 • 2.2 – Rajdeep to Jonty, SIX
 • 1.2 – Farman to Fardeen, OUT, LBW
 • 0.5 – Rajdeep to Fardeen, SIX
 • 0.4 – Rajdeep to Fardeen, FOUR
 • 0.3 – Rajdeep to Fardeen, SIX
 • 0.2 – Rajdeep to Fardeen, FOUR
 • Fardeen and Shaikh are on the crease from Tiigers Of Kolkata to start the 2nd match and Rajdeep will bowl the first over from Chennai Singams.
 • 9.6 Mukhiya to Bablu Six
 • 9.1-Mukhiya to Banjwa FOUR
 • 7.6- Babbu to Bablu SIX
 • 7.5 – Babbu to Bablu, FOUR
 • 7.4 – Babbu to Bablu, SIX
 • 7.3- Babbu to Sagar OUT
 • 6.3-Sagar to Mukhiya SIX
 • 6.2-Kanojjiya to Mukhiya OUT
 • 6.1-Kanojjiya to Mukhiya FOUR
 • 5.6- Sagar to Bhavesh SIX
 • 4.3- Kanjojjiya to Jonty SIX
 • 4.2- Kanjojjiya to Jonty SIX
 • 3.4- Vishwanath to Bhavesh OUT
 • 3.1-Dhekale has been just OUT
 • 2.1-Dhekale to Jonty SIX
 • 1.4 – Ketan has been just OUT
 • 0.6 – Babbu to Mhatre, FOUR
 • 0.5 – Babbu to Mhatre, SIX
 • 0.4 – Babbu to Mhatre, FOUR
 • 0.1 – Babbu to Ketan, 1, Just start the inning with one run
 • Ketan and Sumeet are on the crease from Chennai Singams to start the 2nd match and Babbu Rana will bowl the first over from Tiigers Of Kolkata.

Chennai Singams Squad

Sagar Ali, Sanjay Kanojjiya, Sumeet Dhekale(c), Ketan Mhatre, R. Thavith Kumar, Venkatachalapathi Vignesh, Dilip Binjwa, Bablu Patil, Vishwanath Jadhav, Vedant Mayekar, Harish Parmar, Farman Khan, Farhat Ahmad, Pankaj Patel, Aniket Sanap, Rajdeep Jadeja

Tiigers Of Kolkata Squad

Jonty Sarkar, Rajat Mundhe, Fardeen Kazi, Pradeep Patil, Munna Shaikh, Prathamesh Pawar(c), Uzair Shaikh, R. Bala Chandran, Sagar Bhandary, Babbu Rana, Shivam Kamboj, Bhavesh Pawar, Pritpal Singh, Raju Mukhiya, Akhil Singh, Shivam Kumar

Tiigers Of Kolkata Vs Chennai Singams Match Details

 • Event: ISPL 2024
 • Match: 2nd Match
 • Teams: Tiigers Of Kolkata Vs Chennai Singams
 • Date & Time: 7 March 2024 (5:00 PM IST), Thursday
 • Venue: Dadoji Kondadev Stadium, Thane, Maharashtra